Ślazówka letnia
Śliwa domowa
Śliwa wiśniowa
Śniedek baldaszkowaty
Śnieguliczka
Śnieżnik lśniący
Śnieżyca wiosenna
Świdośliwa kanadyjska
Świerk biały 'Conica’
Świerk Brewera
Świerk gniazdowy „Nidiformis”
Świerk kłujący
Świerk serbski