1. Łoś
 2. Łasica
 3. Łabędź
 4. Łagodnik (rodzaj ryby)
 5. Łasiczka
 6. Łuszczak (rodzaj ryby)
 7. Łyska (ptak wodny)
 8. Łabędź niemy
 9. Łabędź czarny
 10. Łysiec (ptak wodny)
 11. Łuszcz (ryba słodkowodna)
 12. Łagiewnik (rodzaj ptaka)
 13. Łobodziób (ptak)