Śląska Ochla
Ślęza
Ślina (dopływ Narwi)
Śrutowy Dołek
Świder
Świerznica
Święta (dopływ jeziora Dąbie)
Świślina