Olszanka (dopływ Łosinieckiego Potoku)
Olszanka (dopływ Sanu)
Olszynka (dopływ Ropy)
Olza
Ołobok (dopływ Prosny)
Omaza
Opatówka (dopływ Liswarty)
Opatówka (dopływ Wisły)
Orlanka (dopływ Narwi)
Orz
Orzyc
Osa
Osiecznica
Osława
Osławica
Osobłoga
Ostrowica